ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)

การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้แสดงถึงข้อตกลงในการใช้งาน หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้เป็นของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์และ        แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ของเรา คลิ้กที่นี่ หากคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้ ยูนิลีเวอร์จะขอให้คุณระบุข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลที่คุณให้มานั้นต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริงและคุณต้องไม่เป็นบุคคลที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น   ยูนิลีเวอร์จะให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง โดยจะใช้ข้อมูลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเรา  การใช้เว็บไซต์เท่ากับเป็นการตกลงว่า คุณตกลงให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้มาได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ยูนิลีเวอร์เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) บนเว็บไซต์หรือมีสิทธิ์ที่ถูกต้องจากบุคคลที่สามในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์มาคัดลอกหรือตีพิมพ์ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่งข้อมูลหรือแจกจ่ายในรูปแบบใดๆ (รวมถึงโดยใช้กลไกหรือกระบวนการอัตโนมัติเช่นหุ่นยนต์หรือแมงมุม คือ เว็บไซต์ที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงไปถึงสื่อต่างๆ) คุณต้องไม่เข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการลักลอบหรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย คุณตกลงที่จะไม่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดำเนินการโดย ยูนิลีเวอร์ เว้นแต่คุณจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากยูนิลีเวอร์  ยูนิลีเวอร์พยายามรักษาเว็บไซต์ให้ดำเนินการ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อผลของข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในเว็บไซต์หรือที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ ยูนิลีเวอร์ขอปฏิเสธเงื่อนไขและการรับประกันทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถที่จะขายได้หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเจาะจง รวมถึงสิทธิและการไม่ละเมิด  ยูนิลีเวอร์ไม่รับประกันว่า

(1) การดำเนินงานของเว็บไซต์จะเป็นไปตามความต้องการหรือข้อกำหนดของผู้ใช้

(2) การเข้าถึงเว็บไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะและทันเวลา มั่นคง ปลอดไวรัสหรือเวิร์ม หรือโทรจัน ออร์ส (โปรแกรมจำพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแอบแฝงในกระทำการบางอย่าง) หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือไม่มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด หรือ

(3) จะแก้ไขบรรดาข้อบกพร่องต่างๆ                         

คุณ (แต่ไม่ใช่ยูนิลีเวอร์) จะรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบริการ ซ่อมบำรุงหรือการแก้ไขทั้งหมดที่อาจจำเป็นสำหรับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคุณอันเป็นผลมาจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายหรือข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ ที่คุณอาจมีจากการดูเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ ปี 2559